Kutztown University Logo

Qian, Yuxia

Assistant Professor
Communication Studies
610-683-4559
Learning Center 111
qian@kutztown.edu